Angol nyelvi tagozat

0001 angol nyelvi tagozat:

 

Az osztályba felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő

Nyelvi tagozatunk nem kéttannyelvű tagozat! Az angol nyelvet, illetve néhány tárgyat (nem fő tárgyat) emelt óraszámban tanulnak a diákok, és az oktatásba native (anyanyelvi ) oktató is bekapcsolódik majd.

Tudjuk, hogy az emelt szintű nyelvi program önmagában nem kuriózum. Egyre több az olyan típusú intézmény, ahol magas óraszámban tanulnak a gyerekek idegen nyelvet, bár az is látszik, hogy ez nem garancia arra, hogy a gimnáziumi években magas szintű nyelvtudást is szereznek majd.  Úgy gondoljuk, ahhoz hogy ez az anomália- nevezetesen, hogy magas az óraszám, mégsem gyarapszik látványosan a nyelvtudás – kiküszöbölésre kerüljön, egyfajta szemléletváltás szükséges a nyelvoktatásban. A cél ugyanis nem a NYELVTANULÁS, hanem a NYELV ELSAJÁTÍTÁS kell, hogy legyen. Ehhez pedig beszédcentrikus képzésre van szükség, ahol a tanulóknak nyelvi környezetet teremtünk, életszerű szituációkkal, problémákkal, helyzetekkel kell találkozniuk, amelyekben a nyelvet használják, használni tudják.

Az óraszámok tekintetében, a kerettanterv által biztosított heti 3 szabad órát az angolra szánjuk. Emellett 3 órát iktatunk be, melyek kötelezően választható tanórák a különböző évfolyamokon, amelyekből 1 tanórát native tanár tart. A heti 6db nyelvi óra mellett minden évfolyamon szintén kötelezően választható 1 db tanóra, amely angol nyelven folyik majd. Ezek a különböző évfolyamokon a következők:

  • évfolyamon: dráma
  • évfolyamon: informatika vagy művészet
  • évfolyamon: etika
  • évfolyamon: média

A tanórák bontott, tehát kis létszámú csoportokban zajlanak (8-10 fő) haladó és középhaladó szinteken.