Gimnázium – Bemutatkozás

A jövő tudása, a jelen képessége

 

Mit nyújt a DSZP új gimnáziuma a jelentkezőknek?

 

– a jelen és a jövő kihívásaira reflektálni képes gondolkodást
– innovatív pedagógiai trendek, módszerek alkalmazását
– alternatív szemléletű pedagógiai hozzáállást
– projektszemléletű oktatást
– kreatív, rugalmas, azaz a változtatásra képes gondolkodás fejlesztését
– szociális kompetenciák előtérbe helyezését
– az életen át tartó tanulásra való felkészítést
– barátságos, jó hangulatú környezetet

A Diákszempont Gimnázium 4 évfolyamos középiskola, amely első tanévét 2019-ben kezdi.
Az iskola alapítványi fenntartású, de köznevelési keretek között működő intézmény, így a 12.
év végén a képzés érettségi kimenettel zárul. Alapítványi fenntartású intézmény lévén, havi
szintű működési támogatás fizetendő az alapítvány számára, amelynek összege 85000,-/hó.
Iskolánk, leginkább szemléletben alternatív. Saját, alternatív kerettantervet nem fejlesztünk,
jelenleg is a hagyományos keretek között működünk, ugyanakkor törekszünk az innovatív
pedagógiai trendeket beépíteni az oktatásba, és kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk azon
szociális készségek fejlesztésére, amelyek előreláthatóan a munkaerőpiacon jelentős
szerepet töltenek majd be pár éven belül.

Ezek közül elsődleges helyen van a kreativitás fejlesztése, az együttműködési készség, a
kritikai gondolkodás, a kommunikációs készség, valamint az empátia és az elfogadás
készségének fejlesztése.

Iskolánk koncepciója a rendszerszemléletű oktatásra épül, a rendszergondolkodást már az
általános iskola alsó tagozatában is fontosnak tartjuk, és ezt a szemléletet a középiskolában
is előtérbe helyezzük annak érdekében, hogy a tőlünk kikerülő fiatalok látásmódja holisztikus
legyen, az összefüggéseket képesek legyenek felismerni, valamint tudjanak önállóan tanulni,
lényeget kiemelni, a beérkező információkat megfelelően szelektálni.
A rendszerszemléletet leginkább támogató oktatási módszer a projektalapú oktatás, így
iskolánkba rendszeres időközönként, éves szinten 4-5 alkalommal dolgoznak tantárgyközi
projekteken a tanulók.

A Diákszempont Iskola középiskolai szakasza egy új kezdeményezés eredménye. 2016-ban az
általános iskolai szakaszt indítottuk el, idén, 2018-ban a 3. tanévünket kezdtük az álalános
iskolában, és jövőre, azaz a 2019/2020-as tanévben indítjuk el 8+4-es rendszerben a
középiskolai, pontosabban gimnáziumi szakaszt.

A gimnáziumunkba érkező tanulók ezért kétféleképpen csatlakozhatnak hozzánk:
– akik hozzánk járnak általános iskolába, azok számára egy belső felvételi eljárást
indítunk, ami némiképp eltér a kívülről érkezők számára meghirdetett felvételi
eljárástól. (Ilyen jellegű belső felvételi eljárásra a 2019/2020-as tanévben még nem
kerül sor.)

– A külsős jelentkezőknek a két meghirdetett tagozaton más-más felvételi
követelményeknek kell megfelelniük, így a konkrét felvételi eljárás menetével
kapcsolatban, mindenki a tagozatok leírásánál tud tájékozódni.