Pedagógiai koncepciónk

Diákjaink az országban egyedülálló pedagógiai koncepcióval tanulnak. Erről, és sok másról is személyesen mesélnek a szülők és Intézményvezetőnk, Dechertné Gelencsér Anna (Panni néni) a Kossuth Rádió “Napközben” c. műsorában.

Az interjú az alábbi képre kattintva hallgatható meg, a 09:07:50-től 09:30:00-ig tartó idősáv között.

• A rendszerpedagógia nem újkeletű fogalom

Szervezeti, nagyvállalati környezetben, az ún. tanuló szervezetekben a rendszergondolkodás nélkülözhetetlen jellegzetesség. Az innovációt tehát nem az jelenti, hogy egy eddig nem létező, teljesen újfajta koncepciót dolgoztunk ki, hanem az, hogy a már létező koncepciót újfajta környezetbe, nevezetesen iskolai kontextusba helyezzük.

A rendszergondolkodás lényegeként úgy hisszük, hogy az oktatás szereplőinek szükséges a munkaerőpiac szereplőivel folytatott kommunikációja, hisz a nevelés célja – Szent-Györgyi Albert gondolatát idézve – az, hogy a gyermek, az iskolából kikerülve tudjon arra reflektálni, hogy mivel szeretne foglalkozni, merre felé kíván orientálódni. Ez szükséges ahhoz, hogy a társadalom boldog, elégedett tagjává tudjon válni.

Ráadásul a fejlett piaci környezetben számos olyan hasznos, újszerű, kellően innovatív módszer létezik, amelyek alkalmasak arra, hogy iskolai környezetbe integráljuk azokat.

• A tananyag jellegétől függően alakítjuk a tantermek elrendezését

Pedagógiai koncepciónk lényeges része, hogy ha a téma vagy a feladat úgy kívánja, csoportba rendezve átalakítjuk a termet.  Ha frontális technikára van szükség – mert hitünk szerint ez sem elvetendő, sőt, olykor hasznos –, akkor a hagyományos elrendezést alkalmazzuk.

A tanórák szervezése során elképzelhetőnek tartjuk a hivatalos csengetési rendtől való eltérést, ha a téma, a foglalkozás jellege vagy a tanulói közösség hozzáállása úgy kívánja.

• Maximálisan iskolai feladatnak tekintjük a tanulás tanítását

A kerettanterv által biztosított szabad órasávokat tanulásmódszertan “tanítására” szánjuk. Az egyszerű, játékos technikák segítségével a gyermek megismerheti személyes tanulási stílusát, ez a pedagógusok számára is világossá válik azáltal, hogy egyszerű belső mérést alkalmazunk rendszeres időközönként. A személyes tanulási stílus megismerése segít a gyermeknek abban, hogy hatékonyan tudjon tanulni, segít abban, hogy megfelelő tanulási szokásokat tudjon kialakítani. Nem utolsó sorban – kisebb gyermekek esetében különösen – segíti a szülőt is abban, hogy valóban támogatni tudja gyermeke felkészülését.

• Elfogadás és támogatás = Tudásvágy és örömforrás

A valóban szeretetteljes, a gyermek egyéni tempóját és életkori sajátosságait figyelembe vevő, mégis következetes, nagyfokú gyermeki önállóságra nevelő koncepciónak köszönhetően az iskola képessé válik a tudásvágy felkeltésére, a gyermeki kíváncsiság fenntartására, az önkibontakoztatásra.